Samarbejdspartner

RN Byggekonsulent er en virksomhed i vækst, som holder til i Korsør. Virksomheden bygger på gensidig tillid og tilfredse kunder.

Udtalelse fra praktiserende arkitekt

Som selvstændig og praktiserende arkitekt har jeg i de seneste 5 – 6 år haft et successivt, løbende samarbejde med R. N. Byggekonsulent ApS v/ Rasmus Nielsen omkring en række forskelligartede opgaver. Det har for det meste drejet sig om bygningsforbedringer, ombygninger udvidelser og nybyggeri af hovedsageligt mindre bebyggelser og enfamiliehuse.

Det har været et forbilledligt kreativt og berigende samarbejde, som er resulteret i en række kvalitetsfulde huse og bebyggelser. R.N. Byggekonsulent ApS er et særdeles kompetent rådgivningsfirma, der løser opgaver og problemstillinger i alle byggeriets faser og faglige sammenhænge.

Med andre ord, at beherske det sjældne, hvor mange og forskellige udfordringer i en projekterings- og byggeproces skal gå op i en højere enhed, er tydeligt rådgivningsfirmaets spidskompetence.

Med disse begrundelser er det med stor glæde jeg anbefaler R.N. Byggekonsulent ApS v/ Rasmus Nielsen til alle byggeriets rådgivningsopgaver.

Jan Christiansen Arkitekt MAA

Lektor Emeritus ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Stadsarkitekt i København 2001-2010

Dato: 26.03.22