Få Ideoplæg & skitsering

Ethvert godt byggeprojekt startes op med en indgående afdækning og analyse af behov samt fastsættelse af de økonomiske rammer for byggeriet.

Dette sker ved det første arbejdsmøde.

Byggeprogrammet er et af de vigtigste dokumenter i en byggesag, da det er her der afklares og formuleres krav, idéer, ønsker, økonomi, muligheder. mv. Byggeprogrammet er udgangspunktet for det videre arbejde med skitser og projektforslaget.

Efter arbejdsmødet, vil du have mulighed for at vurdere, om dine byggetanker, principielt set, er den rigtige løsning på dine boligmæssige udfordringer og om projektet er realistisk, økonomisk, og idémæssigt. Den endelige løsning er ikke udviklet endnu, men du skal have en fornemmelse af, om en god løsning vil være mulig og, om du vil gå videre og bruge penge på et skitseforslag.

Der udarbejdes et skitseforslag med udgangspunkt i byggeprogrammet, en vurdering af aftalte muligheder, forslag til alternative muligheder samt principforslag til konstruktioner, materialer og installationer.

I forslaget samles også de vigtigste økonomiske oplysninger i et planlægningsbudget samt en overordnet tidsplan for projektering og udførelse. Vi mødes derefter, gennemgår forslag og skitser, og træffer de beslutninger, der skal danne grundlag for den videre proces.

Efterfølgende udarbejdes aftale, om det videre forløb, med hensyn til rådgivning og videre proces. Samtidigt får du et honorartilbud på det aftalte.

Rnbyggekonsulent.dk arbejder tæt sammen med 2 Arkitekter MAA, som kan hjælpe med at give projektet den helt rigtige arkitektoniske kant, hvis der skulle være behov for dette.

byggeteknisk køberrådgivning

Vi tilbyder projektering indenfor følgende områder:

  • Nye sommerhuse eller tilbygninger til eksisterende sommerhus.
  • Nye enfamiliehus, dobbelthuse samt rækkehuse og tilbygninger hertil.
  • Bygningsopmålinger og indtegning heraf.
  • Optegning af dine skitser til byggeansøgning og myndighedsbehandling.
  • Køkken og bad projekter