Energivejledning & Energioptimering

Overvejer du at energioptimere din bolig kan Rnbyggekonsulent.dk hjælpe dig med at gennemgå din bolig fra kælder til kvist med energioptimering for øjet.

I udvælger de løsninger, som passer til jeres ønsker og økonomi

Rnbyggekonsulent.dk kortlægger dit hus og kommer med forslag til, hvordan du kan udføre renoveringen på en energirigtig og byggeteknisk måde. I udvælger de løsninger, som passer til jeres ønsker og økonomi, og vi samler og prioriterer forbedringerne. Vi kan ligeledes hjælpe med at vejlede om mulige tilskudsordninger og være behjælpelige med indhentning af tilbud.

Termografering af din ejendom

Har du ønske om at få undersøgt, om du fyrer for gråspurvene? Så er termografering en rigtig god måde at få et visuelt overblik over de muligheder, der er for at forbedre din bolig.

Termografering er en varmeteknisk målemetode af huse, som viser overfladetemperaturen på huset med farver. Farverne afslører, hvor varmen slipper ud af huset. Undersøgelsen kan dermed give et billede af, hvor varmen går til spilde i din bolig.

Ved at få en termografisk måling kan du fjerne tvivlen om, hvorvidt du har et varmetab og hvor i konstruktionen det er størst. Det gør, at du kan spare mange håndværkertimer, da den termografiske måling kan indsnævre
problemstillingerne og være med til at kortlægge de udbedringer, dit hus kræver.

Du kan selv tage notater ved besigtigelsen, hvor vi har en dialog om forholdende eller

Du kan efterfølgende få en rapport med fotos og forklarende tekst, som viser, hvilke svage punkter dit hus har rent energimæssigt.

Termografering viser:

  • Hvor der er utætheder, bl.a. i klimaskærmen, isolering osv.
  • Hvor der er kuldebroer, linjetab og transmissionstab.
  • Hvor der mangler isolering, hvor der er uensartet isolering, lækagesporing osv.
  • Hermed har du et godt grundlag for at tage stilling til, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med energiforbedringer.

En termografi kan også fortages indefra og vise om:

  • Der er kolde overflader, hvor der kan dannes kondens, som dermed kan give problemer med skimmelsvamp.
  • Der er skjulte utætheder i varmesystemet, som kan give problemer med råd og svamp.
  • Gulvvarmeslanger ligger rigtigt, så varmen fordeles bedst muligt.
  • Du har eller har haft mår og/eller rotter på loftet, som har ødelagt eller rodet rundt i isoleringen.