Byggeansøgning & Myndighed

Skal du have tegnet et myndighedssæt, som opfylder de krav til tegninger og beskrivelser, kommunen stiller?

Komplet sæt tegninger og beskrivelse af konstruktioner m.m

Skal byggeriet anmeldes eller skal der søges byggetilladelse, skal der tegnes et myndighedssæt, som opfylder de krav til tegninger og beskrivelser, kommunen stiller.

Når projektforslaget er godkendt af bygherre, de sidste detaljer er på plads og de økonomiske forhold er afklaret, kan dette arbejde sættes i gang.

Et myndighedsprojekt er et komplet sæt tegninger, beskrivelse af konstruktioner m.m., som bruges til at ansøge om byggetilladelse. Endvidere indeholder det grundlag for indhentning af håndværkertilbud. Er du selvbygger, er det som regel nok med et myndighedsprojekt for at realisere dine boligdrømme. Myndighedsprojektet udarbejdes enten ud fra et projektforslag eller fra dine egne idéer/skitser.

Byggeansøgning
Byggeansøgning

Myndighedssæt indeholder bl.a.:

  • Besøg af rådgiver med afklaring og opmåling.
  • Myndigheds- og byggetegninger med tilstødende beskrivelser
  • Redegørelse for energikrav
  • Ansøgning om byggetilladelse via byg og miljø